Østlige Øer Holstein inviterer til årsmøde

Onsdag den 26. januar 2022

Årsmødet afholdes på VKST i Sorø, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

 

Kl. 18:30 Spisning


Kl. 19.00 Generalforsamling og Hædringer
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges fem + to suppleanter. På valg: Michael Andersen (ønsker genvalg) Johnny Nielsen (ønsker genvalg) Bent Keinicke (ønsker genvalg) Christian Pedersen (ønsker genvalg) Marie-Louise Jacobsen (ønsker genvalg) Simon Fredslund (ønsker ikke genvalg) Karsten Andersen (ønsker genvalg) Valg af revisor. På valg: Gert Bülow (ønsker ikke genvalg) Jan Risager (ønsker genvalg)
5. Indkomne forslag
6. Overrækkelse af hædringer
7. Eventuelt


Kl. 20.00 Indlæg v/Niels Bo, tidligere direktør i VikingGeneticsDette års indlægsholder vil fortælle om Holstein racens vej til hvor den er i dag, og give sit bud på fremtidens Holstein ko i Danmark.


Tilmelding til VikingDanmark senest fredag d. 21. januar 2022 på
tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

Dansk Holstein Logo