Nordvestjyllands Jerseyforening inviterer til den årlige generalforsamling

Torsdag den 17. marts 2022 kl. 10.00 – 14.00 hos Fjordland, Resenvej 85, 7800 Skive

Program

 

Kl. 10.00 Kaffe og rundstykker

Kl. 10.15 Indlæg v/salgschef Katrine og dyrlæge Hanne fra Calvex
”Alt om kalven – en god blanding af teori og praktik”

Kl. 11.15 Indlæg v/chefrådgiver Jørgen Kristensen fra KvægXperten
”ESG-rapporter og andre aktuelle emner om kvægbruget”

Kl. 12.15 Frokost

Kl. 13.00 Generalforsamling (dagsorden ifølge vedtægter)
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning v. formanden
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Godkendelse af det årlige kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

HUSK: Tag endelig medarbejderen med.

Tilmelding til Thomas Søgaard senest mandag den 14. marts
– tlf. 22 45 52 71

Venlig hilsen og på gensyn
Aktivitetsudvalget

Dansk Jersey Hvid Lille