Dansk Jersey inviterer til en spændende dag med fokus på, hvordan vi sikrer den bedst mulige økomomi uden aflivning af tyrekalve. Vi vil berøre økonomien i en række forskellige alternativer, så du kan tage stilling til din opdrætsstrategi hen imod brancheanbefalingens start.

Det bliver en formiddag med fokus på høj faglighed og løsningsmuligheder for alle typer af Jerseybrugere.

Dagsorden:
Introduktion og status på omstilling af avlsstrategier v/Bent Olesen, formand for Dansk Jersey
Hvilke mulige opdrætsstrategier har du som Jerseykvægbruger v/Rasmus Stephansen, SEGES Husdyrinnovation
Hvad er økonomien i forskellige løsningsforslag samt introduktion til Viking Dashbord v/Ruth Davis, SimHerd
Opsamling og debat
Hvad gør jeg nu? v/Bent Olesen & Pernille Hougaard Jensen, VikingDanmark