Aktivitetsudvalg Himmerland og Dansk Jersey inviterer til årsmøde i området omkring Hobro og Aars.

Årsmødet indledes som noget nyt i år med morgenkaffe for alle deltagere ved Dorthe og Lars Beck Hansen i Døstrup.
Efter morgenkaffen og velkomst åbner Dorthe og Lars dørene til deres besætning.
Herefter byder dagen på endnu et spændende besætningsbesøg ved Henny Jensen og Jan Pedersen i Aars, hvor der serveres en let frokost.
Turen går til sidst til de skønne omgivelser på golfresortet ”Himmerland”, hvor vi indlogeres, og resten af årsmødearrangementet afholdes.

Aftenfest
Aftenfesten med musik og uddeling af æresbevisninger bliver en fin afslutning på dette års Årsmøde. Lørdag vil være til fri disposition og giver lejlighed til at få nogle gode snakke over morgenkaffen.

Fagligt årsmøde
Det faglige møde med indlæg om aktiviteter, mål, strategier og diskussioner afholdes hos ”Himmerland”.

Ledsagerarrangement
Ledsagerarrangementet fredag eftermiddag giver mulighed for at prøve nogle af de mange spændende golfaktiviteter, der foregår på centeret.

33473 2510 VJ Haley Stemning1
VJ Haley datter, Dorthe og Lars Beck Hansen byder velkommen på Døstrup Nørregård.

Bedriftsbesøg på Døstrup Nørregård hos Dorthe og Lars Beck Hansen, Døstrup ved Hobro.

Fredagen indledes med et spændende besøg på Døstrup Nørregård, som ejes af Dorthe og Lars Beck Hansen. På gården er der 270 Jerseykøer med tilhørende kalve og ungdyr. Køerne malkes i 2x10 sildeben malkestald med fast exit. Ydelsen er på 8.153 kg mælk med 532 kg fedt og 364 kg protein.

De driver 170 ha jord består primært af græs, majs samt lidt vårbyg, som bruges som foder til dyrene. I 2019 vandt Dorthe og Lars ”Guldkalven” på Jersey årsmødet for lavest kalvedødelighed. Besætningen er recipientbesætning for Viking. Alle dyrene i besætningen genomisk testes. Der er solgt flere tyre og kvier til Viking.

Der venter et spændende besøg på en veldreven bedrift, hvor der i 2015 blev sat bagkant på sengebåsene hos køerne, og i 2017 blev ny stald til ungdyrene taget i brug.

31088 2988 VJ Massa Stemning2
Henny Jensen og Jan Pedersen byder velkommen på Agnesminde.

Bedriftsbesøg på Agnesminde ved Henny Jensen og Jan Pedersen, Aars

Endnu et spændende besøg fredag og denne gang på Agnesminde, som ejes af Henny Jensen og Jan Pedersen.

Besætningen består af 280 økologiske årskøer, som malkes i GEA malkekarrusel med 24 pladser. Ydelsen er på 7.059 kg mælk med 398 kg fedt og 292 kg protein.

Der anvendes en del pollet genetik i besætningen, og alle ungdyr genomisk testes. For at reducere Jersey opdrættet anvendes Murray Grey, som Jan har en forkærlighed for.

I 2017 blev der taget ny ungdyrstald i brug, og kvierne kom hjem fra hotel. Besætningen har solgt flere kvier og tyre til Viking.

Jan driver 340 ha, hvor ca. 200 ha er med grovfoder, hovedsageligt græs,
75 ha er med salgsafgrøder og resterende eng, skov o. lign.

DJE 1