Aktivitetsudvalget Jersey Ringkøbing Amt indbyder herved til grill-arrangement

Torsdag den 4. august 2022 – kl. 19.00 hos Lisbeth & Mogens Smith, Hjortsballevej 4, Gammelager, 7480 Vildbjerg

Vi mødes hos Lisbeth & Mogens hvor vi - kl. 19.15 - nyder den lækre grill-buffet, det hyggelige samvær – samt dessert (is), som Viking er sponsor for. Dlg er sponsor af drikkevarer.
Medbring selv service!!

Lisbeth & Mogens overtog gården ”Gammelager” i 1995 efter Lisbeths forældre.
De er nu 6. generation på gården. I 2014 blev besætningen skiftet ud til ren Jersey.
Der er ca. 170 årskøer + opdræt.
Driver 75 ha.- ligeligt fordelt med majs/græs.
Reproduktionen i besætningen fungerer rigtig godt.
• 37 % af køerne er påbegyndt med X-Vik.
• 63 % er påbegyndt med kødkvæg - af dem er 96 % påbegyndt med Y-Vik.
• Samtlige kvier er påbegyndt med X-Vik.

Kl. ca. kl. 21.30 Serveres der kaffe & kage – sponseret af Compex
Pris for arrangementet er: 200 kr. pr. voksen. Børn 6-12 år - ½ pris. Børn op til 5 år - gratis. Beløbet opkræves via insemineringsregning fra VikingDanmark.

Tilmelding senest fredag den 29. juli kl. 10.00 til: Niels Erik – mobil: 24604341 – eller Kirsten – mail: [email protected]

Hilsen Bestyrelsen i Aktivitetsudvalget – Rgk. Amt

Dansk Jersey Hvid Lille