Avlsforeningen Holstein Sønderjylland afholder Årsmøde/generalforsamling 2023

Tirsdag d. 31. januar 2023

Program

 

Kl. 19.00 Spisning I Rødding Centret, Søndergyden 15, 6630 Rødding

 

Kl. 19.45 Beretning – regnskab og spørgsmål
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virke ved formand og sekretær
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor, på valg er Kurt Juel
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

 

Kl. 20.45 Kaffe & lagkage

Kl. 21.00 Andreas Buck Døssing, Stakkehavegaard ved Vojens, blev årets unge Holsteiner 2022 på Dansk Holsteins årsmøde. Andreas vil fortælle om sin passion for avl, samt hvordan historien bag købet af gården Stakkehavegaard i samarbejde med hustruen foregik.
SHG breeding som ”brandet” for Stakkehavegaard hedder, har leveret tyre til kvægavlsforeninger. Der købes og sælges embryoner på forskellige kofamilier og der udstilles flittigt på diverse dyrskuer. Andreas vil også give sit synspunkt på fremtiden for avl og mælk i Danmark.

 

Kl. 22.00 Mødet forventes afsluttet

 

Forslag til dagsordenens pkt. 7, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 24. januar 2023.

Avlsforeningen er vært ved hele arrangementet.

 

Tilmelding til VikingDanmark senest onsdag d. 25. januar 2023 på tlf. 8728 2000 eller [email protected]