Holstein Fyn inviterer til årsmøde & besætningsbesøg

Tirsdag den 8 marts 2022 kl. 10.00 hos Michael Bay Hansen, Bogøvej 44, 5900 Rudkøbing.

Program

Kl. 10.00 Besætningsbesøg hos Michael Bay Hansen (der serveres kaffe)
Michael driver en mælkeproduktion med 275 køer og en ydelse på 10035 kg EKM. Reproduktionseffektiviteten ved køerne er 0,26 og ved kvierne 0,22.
Efterfølgende generalforsamling og hædringer hos: Hotel Rudkøbing Skudehavn, Skudehavnen 21, 5900 Rudkøbing

Kl. 11.00 Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning om foreningens virke ved formanden
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Valg til bestyrelsen:
    På valg er: Inga Rasmussen, Henrik Høj og Jens Bo.
    Valg af revisor:
    På valg er: Børge Jørgensen
5. Indkommende forslag
6. Overrækkelse af hæder
7. Eventuelt

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Kort Nyt fra VikingDanmark v/Avlsrådgiver Jens G. Kristiansen

Kl. 13.00 Indlæg ved dyrlæge Kurt Bach, Viking Danmark – der vil gøre os klogere på at styrke klovsundheden i din besætning. Hvordan finder vi sammenhængen imellem klovlidelser, staldforhold og management i netop din besætning


Forslag til dagsordenens pkt. 5, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 2 marts 2022.


Avlsforeningen er vært ved frokosten


Tilmelding til VikingDanmark senest fredag den 4 marts 2022 – tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dansk Holstein Logo