Dansk Holstein Nordvestjylland inviterer på "Forårsudflugt"

Tirsdag den 21. marts 2023, hos Solbakken Agro, Tranumvej 180, 9440 Aabybro

Program
Da vi i januar ikke rigtig kunne finde besøgstider, så prøver vi her på en forårsdag. Der køres i egne biler til det østlige HanHerrred, hvor vi har 2 spændende besøg. Vi har kaffe + rundstykker med ved 1. besøg.


Kl. 10.00 Solbakken Agro, Tranumvej 180, 9440 Aabybro
Her en besætning på 605 køer og der drives 620 ha, hvor avlsarbejdet altid har betydet meget. Den er drevet økologisk siden 2016.
Ydelsen er på 11.773 kg EKM – 3,94% og 468 kg fedt – 3,38% og 402 kg protein. Klaus Kristiansen byggede nyt staldanlæg i 2015 og der malkes i malkestald.
Avlsarbejde gennem mange år har givet tyresalg via fx tyrene VH Liberty og VH BassRed. Der arbejdes nu en hel del i rødbrogede dyr og noget med polled genetik.
I mange år har de udstillet på dyrskuerne, og Fjerritslev dyrskue er en fast start på årets skuer med succes.


Kl. 12.00 Frokost på ”Kragelund”, Tranumvej 194, 9440 Aabybro.
På Jagtejendommen Kragelund vil Jens Oluf Thomsen og Gitte give os en
fin oplevelse med dellig krondyrkød m. tilbehør. Vi vil blive informeret om hvordan jagtejendommen fungerer - og en god historie undgår vi ikke. Ud over krondyrjagten på deres eget areal, samt på Solbakken, så tager Jens Oluf en gang imellem på jagt i Sydafrika. Oplevelsen sker i deres fine jagtstue.
Til daglig drives entrepenør forretning fra gården, samt B&B og welness afd.


Kl. 14.15 Kaffe med kringle i Jagtstuen


En spændende tur med mange gode køer og en spændende jagtejendom – tag medhjælperen med.
Vi arrangerer gerne fælleskørsel – giv besked ved tilmelding.


Prisen bliver 250 kr./person inkl. forplejning.


Tilmelding til VikingDanmark senest tirsdag den 14. marts 2023 – tlf. 8728 2000 eller [email protected]

Venlig hilsen
Mette Iversen / Palle J. Larsen