Forårsmøde for DRH - Generationsskifte og Avl med den rødbrogede ko i 2022

Tirsdag den 24. maj 2022

Aktivitetsudvalget for DRH ønsker at holde dette møde for medlemmer omkring emnet:
”Generationsskifte og Avl med den rødbrogede ko i 2022”

 

Program
Kl. 19.00 Besøg hos Andreas Vestergård, Søndermarksvej 30, 9500 Hobro
Her får vi mulighed for at se besætningen på nu 380 Holstein køer, heraf ca. 20 rødbrogede + tilsvarende kvier. Der malkes 3 x i malkestald som blev taget i brug 2020. I år er der taget ny velfærdsafdeling i brug. Sengebåse og sand.
383 køer, 14.103 kg mælk, 4,03 % og 568 kg Fedt, 3.44 % og 485 kg Protein
De rødbrogede dyr stammer ud fra egen avl, lidt import og indkøb.

Kl. 20.00 Andreas vil fortælle om det at være nyetableret fra 1.1.2021, hvor ejendommen blev overtaget fra svigerfaderen Anton Hammershøj. Der vil altid være gode ideer at hente ved en sådan proces.

Kl. 21.00 Der serveres kaffe m brød

Kl. 21.30 Nyt fra avlsfronten v/Palle J. Larsen

Kl. 21.45 Afslutning
Et spændende besøg – tag medhjælperen med.
Vi arrangerer gerne fælleskørsel – sig til ved tilmelding.

Aktivitetsudvalget er vært ved kaffen.

 

Tilmelding til VikingDanmark senest torsdag den 19. maj
– tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

Venlig hilsen
Ann Louise Christensen / Palle J. Larsen