Dansk Holstein Nordvestjylland inviterer til årsmøde og lokal generalforsamling

Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 10.00

 

Kl. 10.00 Vi begynder med besætningsbesøg hos Ole S. Larsen, Gøttrupvej 351, 9690 Fjerritslev.
Her skal vi se et veldrevet kvægbrug med i dag 320 Holstein køer med 11.651 kg mælk 4,03% fedt – 469 kg fedt – 3,55% protein – 414 kg protein – 883 kg F+P.
Familien har lige taget en helt ny stald i brug her i juni 2021 med køerne i sandbåse, og der er 6 Lely mælkerobotter. Der fodres med Lely Vektor – automatisk fodersystem. Så lidt at se på.

Efter besøget kører vi til Fjerritslev kro, hvor foreningen er vært ved middagen.
Kl. ca. 12.45 begynder vor generalforsamling med flg. dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed og årets opgaver ved formanden.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen (afholdes i ulige år – altså i år). Kr. Nielsen modtager ikke genvalg.
5. Valg af 2 revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen – 1 pr. år.
6. Indkomne forslag. Herunder forslag til mindre vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Ønskes disse tilsendt, så giv besked – send en mail.
7. Eventuelt.
Herefter vil der blive gennemgang af årets lokale ydelses- og kåringsresultater, samt øvrige flotte avlsbedrifter. Ligeledes vil vi fejre alle de lokale 100.000/10.000/150.000 kg’s køer. Der vil også blive omtalt aktuelt nyt fra Holstein-avlen herhjemme, og de fremtidsidéer der er.

Der afsluttes ca. kl. 14.30

Tilmelding a.h.t. middagen til kontoret på 8728 2000 senest den 28. januar 2022 eller [email protected]

 

Vi skal følge de gældende Corona regler m. pas og mundbind.
Venlig hilsen
Kristian Nielsen / Palle J. Larsen

Dansk Holstein Logo