DH Himmerland inviterer til årsmøde og besætningsbesøg

Torsdag den 27. januar 2022 kl. 10.30 - 15.00

Kl. 10.30 Besætningsbesøg hos Tage Kjærgaard, Øster Vase 14, 9280 Storvorde
- 200 DH-årskøer
- 11.000 kg EKM
- Nye DeLaval robotter
- Driver 200 Ha

Kl. 12.00 Middag – Egense Cafe, Kystvej 4, 9280 Storvorde (foreningen er vært)

Kl. 13.00 Årsmøde
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virksomhed ved formanden for bestyrelsen
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg til bestyrelsen/avlsforum (10/10) – vælges for 1 år
6. Valg af 2 revisorer (vælges 1 år ad gangen)
- På valg er Niels Hald og Niels J. Kristensen
7. Indkomne forslag (se bilag)
8. Eventuelt

Overrækkelse af anerkendelser.

Nyt fra Holstein v/Nanna Hammershøj

Kl. 15.00 Afslutning


Tilmelding senest fredag den 21. januar
– tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]

Dansk Holstein Logo