Program

Kl. 09.30 Kaffe

Kl. 09.50 Avlsforum, Velkomst

Kl. 10.00 Ordinært Avlsforum møde

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning ved formand og racesekretær
4. Valg af medlemmer til raceudvalg
5. Indkomne forslag (indsendes senest 5 dage før mødet)
6. Eventuelt

Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15 Kaffe

Vedtagelse af Avlsmål 2030
Opsamling og afslutning

Mødet forventes afsluttet senest kl. 14.30, og derefter er der mulighed for rundvisning i VikingDanmarks lokaler på Koldkærgaard.Jf. de gældende coronarestriktioner skal der vises coronapas ved indgangen.