Dansk Holstein Nordvestjylland inviterer til Årsmøde og lokal generalforsamling

Torsdag den 26. januar 2023 kl. 10.00

Vi starter med besætningsbesøg kl. 10.00 hos René Søndergaard, Højbogårdsvej 8, Hassing, 7755 Bedsted Thy
Her skal vi se et veldrevet kvægbrug med i dag 163 Holstein køer med 13.487 kg mælk 3,80% fedt – 513 kg fedt – 3,59% protein – 484 kg protein – 997 kg F+P.
Familien har alle årene haft stor fokus på dyrevelfærd, så god plads og sand i sengebåsene har været temaet. Der malkes med 3 A4 Lely mælkerobotter. Gården drives økologisk.
Senest en ko med på Agromek. Så lidt at se på.

Efter besøget kører vi til Vildsund Strand, hvor foreningen er vært ved middagen.

Kl. ca. 12.45 starter vor generalforsamling med flg. dagsorden:
1. Valg af stemmetællere og dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed og årets opgaver ved formanden.
3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg til bestyrelsen (afholdes i ulige år – altså i år).
5. Valg af 2 revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen – 1 pr. år.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.


Herefter vil der blive gennemgang af årets lokale ydelses- og kåringsresultater, samt øvrige flotte avlsbedrifter. Ligeledes vil vi fejre alle de lokale 100.000/10.000/150.000 og 200.000 kg’s køer. Der vil også blive omtalt aktuelt nyt fra Holstein-avlen herhjemme, og de fremtidsidéer der er.

Der afsluttes ca. kl. 14.30

 

Tilmelding a.h.t. middagen til kontoret på 8728 2000 senest den 23. januar 2023 eller [email protected]

 

Venlig hilsen
Mette Iversen / Palle J. Larsen