Avlsforeningen Holstein Sønderjylland afholder Årsmøde og 100-års Jubilæum

Tirsdag d. 25. januar 2022

 

Kl. 18.30 Spisning på Agerskov Kro & Hotel, Hovedgade 3, 6534 Agerskov


Kl. 19.30 Beretning – regnskab og spørgsmål
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning om foreningens virke ved formanden og sekretær
4. Vedtægtsændringer
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor, på valg er Carsten Port
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
Uddeling af anerkendelse og diplomer
Efter generalforsamlingen vil der være indlæg om historien bag 100 års jubilæet i avlsforeningen Holstein Sønderjylland.
Her vil tidligere sekretær af Sønderjyske kvægavlsforening/fællesledelse Povl Frank og Erik Hansen fra Højager Holstein fortælle om livet med kvægavl i Danmark og i særdeleshed i Sønderjylland gennem mange år.

Kl. 22.00 Mødet forventes afsluttet

Forslag til dagsordenens pkt. 8, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 18. januar 2022.


Avlsforeningen er vært ved hele arrangementet.


Tilmelding til VikingDanmark senest onsdag d. 19. januar 2022 på tlf. 87 28 20 00 eller [email protected]


Der tages forbehold for gældenden coronaregler – Husk Coronapas

Dansk Holstein Logo