Ringkøbing Holstein inviterer til tema aften om CFIT anlæg

Torsdag den 28. oktober 2021 kl. 19.00 hos

Jørgen Kaasgaard
Herborgvej 8
6920 Videbæk

Jørgen driver en Holstein besætning med 335 årskøer. Der malkes i malkekarrusel. Ydelsesniveauet ligger aktuelt på 13.300 kg EKM.
I avlsarbejdet fokuseres der på gode holdbare køer med høj livsydelse, der pt. ligger på 45.000 kg EKM.
I besætningen gentestes alle dyr, og skylle-arbejdet er et vigtigt redskab i avlsarbejdet.

Program
Kl. 19.00   Besætningsbesøg
Kl. 20.15   Kaffe og kage i Nr. Virum Kulturcenter, Sønderupvej 21, 6920 Videbæk
Kl. 20.30   Indlæg om "Individuel foderoptagelse med 3D kameraer"
v/dyrlæge Jan Lassen, VikingGenetics
Kom og hør den nyeste viden omkring ovennævnte emne, hvor Jan Lassen, som er landets bedst informerede person indenfor dette område, vil fortælle hvor langt vi er i Norden i forhold til den øvrige verden
Kl. 21.45   Afslutning

Kom til en spændende temaaften om CFIT-anlæg. Aftenen starter med besætningsbesøg på Kjeldstrup hos Jørgen Kaasgaard, der har en flot besætning og hvor et CFIT-anlæg er installeret. Ligeledes vil der være sat nogle kameraer op, som I kan se på.

Pris
Gratis - arrangementet er sponseret af Ringkøbing Holstein.

Tilmelding
senest mandag den 25. oktober 2021
til 8728 2000 / [email protected]