Åbent RDM Forumsmøde

15. marts 2022

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Introduktion til RDM Forum
  4. Valg af seks medlemmer og to suppleanter til RDM's racebestyrelse
  5. Kort nyt v/Lars Iversen og Søren Kjær Johannesen
  6. Indkomne forslag
  7. RDM's fremtid v/Avls-& produktionschef Lars Nielsen, VikingGenetics
  8. Eventuelt

 

Den nye racebestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter mødet.

Mødet er åbent for alle interesserede. Dog skal deltagelse meddeles senest 3. marts 2022 til Gerda Hansen på tlf. 2147 3896 eller mail: [email protected]